Online könyvelés – a kiegészítő melléklet tartalma

A kiegészítő mellékletet a könyvelő iroda az éves beszámoló részeként készíti el. Kiegészítő melléklet azonban nemcsak ehhez, hanem a konszolidált éves beszámolóhoz, illetve a kisebb forgalmat bonyolító vállalkozások részére készített egyszerűsített éves beszámolóhoz is tartozik, írja tatabányai partner irodánk: Online könyvelés Tatabánya. A kiegészítő melléklet nem egy belső, a cég tulajdonosai felé készített dokumentum, mert azt a mérleghez és az eredménykimutatáshoz hasonlóan a cég megbízására a könyvelő közzéteszi. A kiegészítő mellékletnek előírás szerint tartalmaznia kell számos elemet:

  • az olyan számokkal leírható adatokat és szöveges magyarázatokat, amelyeket kötelezőként előírnak
  • minden más szükségesnek vélt információt, ami szükséges ahhoz, hogy egy idegen megbízható és valós összképet tudjon kialakítani a vállalkozásról (ez egy elég homályos előírás, amit a könyvelő ezért viszonylag szabadon értelmezhet)
  • a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet szöveges elemzését, annak pontokba szedett értékelését (hogyan állnak össze az egyes eszközök és források, hogyan alakul, változik a saját tőke, hogyan változnak az egyes kötelezettségek, mennyire fizetőképes, likvid a vállalkozás)
  • a számviteli politika ide vonatkozó részeit, és azt is, ha a könyvelés ezeket az utolsó évhez képest megváltoztatta, a változások indoklásával együtt
  • a számviteli politikából levezethető értékcsökkenési előírások módszereit külön is taglalva, azzal együtt, hogy a könyvelő iroda szerint ezeknek milyen hatása van a vagyonra, pénzügyi helyzetre
  • a hatósági ellenőrzés vagy önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibákat (az online könyvelés akkor tekint jelentős összegűnek egy hibát, ha az eléri a mérlegfőösszeg 2%-át – ha például a vállalkozás székhelye Tatabánya, telephelye Tata, és a hiba csak Tatabánya tekintetében éri el a 2%-ot, de Tata telephellyel összesítve már nem, akkor ezt nem tünteti fel itt a könyvelő)
  • Posted in Egyéb kategória